twój koszyk

0 produktów
0 PLN

 

Regulamin

Właścicielem sklepu aquareef.eu jest firma
SpecialTech ul. Podhalańska 7, 30-430 Kraków
zwana dalej Sklepem.

Zamówienia towarów i ich realizacja:

 1. Zamówienie w sklepie AquaReef może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
 2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
 7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 10. Oferta zamieszczona na stronach Sklepu nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty sa dostepne "od ręki".
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjąciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście Klient otrzymuje nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługa sklepu.
 12. Termin realizacji dla większości produktów wynosi do 10 dni roboczych i liczony jest od następnego dnia roboczego. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie Sklepu, zamówienie wysyłane jest następnego dnia roboczego.
 13. Sklep zawsze informuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia (uzależnionym od dostępności towarów u dystrybutora lub importera).
 14. Przesyłki w których znajdują się towary wrażliwe na uszkodzenia podczas transportu oznaczane są przez Sklep emblematami OSTROŻNIE SZKŁO.

Gwarancja i reklamacja:

 1. Towary prezentowane w sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
 2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować o tym, drogą mailową, Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
  Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń – do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
 6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres.
  Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

Zwrot towaru:

Poufność danych:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma AquaReef.
 2. AquaReef jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
 3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

Inne informacje:

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

powered by Agencja Interaktywna eXtremeLab w Krakowie